Pop Müzik Nedir? Pop Müzik Hakkında Bilgi - Tarihçesi

-pop-muzik.jpg

Pop Müzik Nedir? Pop müziğe ismini veren 'pop' kelimeciği, 'popular' yani Türkçe anlamıyla popüler olarak ifade edilen kelimeden türetilmiştir. Popüler müziğin tanımına ve tarihine geçmeden evvel ondan önceki tarihi süreci bir göz önüne almamız gerekir. Bu süreci Rönesans’ın başlangıcından 20. yüzyıla kadar olan süre içerisinde bulabiliriz.

6. yy zamanında Avrupa sürekli devam eden savaşlara sahne olan bir bölge konumundaydı. Özellikle Roma İmparatorluğunun dağılmasının ardından başıboş kalan Avrupa Bozkırlarına gereken otoriteyi sağlayacak bir güç gerekmekteydi. Bu gerekli güç bir süre sonra ortaya çıktı. Kilise tanrısal olarak arkasına aldığı gücünü kullanarak yüzyıllar boyunca buradaki hakimiyeti eline aldı. Bu dönemde kilise sadece savaş yapıp üniversite kurmakla yetinmemiş, bunların dışında diğer sanat dallarına da oldukça büyük önem vermiştir. İşte bu sanat dallarından bir tanesi de müziktir. Bu dönemde 'Gregorian Chant' olarak adlandırılan kilise müziği çıkmıştır. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında da müzik geleneği yaygındır. Özellikle Şamanizm dininin etkisiyle ayin ve cenazelerde müzik sıklıkla kullanılmıştır. İslamiyet sonrasında ise Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Musikisi olarak iki kola ayrılış görülmüştür. Daha sonralarda ise Rönesanssın etkisiyle hümanizm akımının egemen olduğu Klasik Dönem Müzik Tarzları ortaya çıktı. Yine buna paralel olarak Türk müziğinde de gelişmeler görüldü.

Pop müziğin temellerinin atılması Amerikan Müzik Endüstrisinin gelişmesi ile birlikte olmuştur. Daha önceleri bu topraklarda Geleneksel İngiliz Müzik akımları ve ürünleri görülmüştür. Daha sonraları iç savaş ve sonrasında İşçi Sınıfı Müzik tarzının öne çıktığı görülmüştür. Özellikle demir yollarında çalışan işçiler bu müzik adına önemli bir noktayı temsil ederler.

19. yüzyılda ise jazz müzik siyah nüfusun kendini ifade etme aracı olarak siyahi nüfusun yoğun olarak yaşadığı New Orleans bölgesinde ortaya çıkmıştır. Bunu izleyen yıllarda müzik endüstriyel ve müzikal anlamda iki sınıfa ayrılmıştır. Yani bir taraftan ticari bir malzeme olarak görülürken bir taraftan da ezilen kitlelerin kendisini ifade etme aracı olarak görülmüştür. 1900'lü yıllara gelindiğinde pop müziğin efsaneleri olarak lanse edilen birçok örneği yazılıp çizilmiştir.

Pop müzik kültüründe esas olan anlık para akışının sağlanmasıdır. İsimlerin efsane olması gibi durumlar pek mümkün değildir. Temelde kullanılan ritimlerin dışına pek çıkılamaz ve bunlar dışında özgün bir tarz ortaya koyulmaz. Burada esas olan hızlı tüketimdir. Daha çok aşk, sevgi, ihanet, dostluk ve eğlence gibi konular işlenir.

Müzik Nedir? makalesi de ilginizi çekebilir: Müzik Nedir? Müziğin Tanımı


Kaynak göstermeden alıntı yapmayınız.