TURK MUZIK KULTURUMUZUN TARIHSEL OLUSUMU,

Türk müziği tarihinin başlangıcı dönemleri bestekarların eserleri bestelerin kritiği ve türlere ayrılması problemleri üzerine değişik görüşler vardır Bestelerde Tasnif Heyeti’nin fikirleri, dönemler konusunda ise Ercüment Berker’in fikirleri yaygınlık
kazanmıştır Müzik, ilk çağlardan itibaren toplumsal gelişime paralel bir seyir izledi Toplumsal yaşamdaki sınıfsal ayrışmalar aynen müziğe de yansıdı Her dönem politikaların uygulanmasında, kültürün oluşturulmasında büyük önem taşıdıYönetenler açısından da yönetilenler açısından da misyonlar yüklendi Yönetenler, sistemin devamını sağlamak için milyonlarca kişiye yasaklarını benimsetmek için ya da yozlaştırmak değerlerinden uzaklaştırmak için kullandılar müziği Ezilenler ise kederlerini sevinçlerini öfkelerini dile getirmek için
Bugün yaşanan karmaşa aynen müziğe de yansıyor Yüzyıllar boyu nasıl olduysa bugünün ilişki ve çelişkileri de farklı müzik türlerini ortaya çıkarıyor
Piyasa dengeleri gelişecek ya da bitecek olan müzik akımlarını belirliyor Piyasa dışı olan müzik gururla yolculuğuna devam ediyor…
Eserler
Yayımlanmış Türk müzik müziği tarihi eserleri içinde Saadettin Nüzhet Ergun’nin antolojisi, Rauf Yekta ve Suphi Ezgi’nin Türk Musikisi, Yılmaz Öztuna’nın ansiklopedisi, M Ragıp Gazimihal’in eserleri ile M Nazmi Özalp’in Türk Musikisi Tarihi’nin önemli yeri vardır
Batı
müzik tarihi üzerine Türkiye’de yayımlanan ilk eser Ahmet Muhtar Ataman’ın eseridir İlhan Mimaroğlu, Önder Kütahyalı ve Ahmet Say tarafından yazılan batı müzik tarihleri ve Atilla Dorsay’ınTürkiye’de popüler müziğin tarihini anlatan eseri, daha sonra yayımlanan eserlerden bazılarıdır Champiqneulle’nın Dünya Müzik Tarihi eseri de Tanju Gökçöl tarafından Türkçeye kazandırıldı
Rauf Yekta, Suphi Ezgi, Yılmaz Öztuna, M Ragıp Gazimihal, Ahmet Say, Cem Behar, Bülent Aksoy, Recep Uslu gibi birçok yazarın Türk müziği tarihi üzerine metinleri varsa da M Nazmi Özalp’in TürkMusikisi Tarihi adlı eseri bu alandaki kapsamlı tek eserdir.