Roland e -56 ritim karti olan var mi ya da e 56 ya baska hangi kart uyuyo bilen varsa yardım ci olursa sevinirim