Bahçası var bağı var
Ayvası var narı var
Atamızdan yadigar
Biz de atabarı var

Bu babamın evidir
Tahtaları yenidir
Vurun çalın oynayın
Bura düğün evidir

Atabarı tek barı
Bahçada gördüm yari
Çağırdım da gelmedi
Ağladım zarı zarı