hu! ha! dev adam; on iki dev adam
her zaman yanındayız
yanlız bırakmayacağız
kalpler seninle bir kez daha
şampiyon olacağız
hu! ha! dev adam; on iki dev adam