DEĞDİ SAÇLARIMA BAHÂR GÜLLERİ (ENSTRÜMANTAL

MAKAM : HİCAZ
BESTEKÂR : AZERÎ BEKİROF
FORM : ŞARKI
USÛL : SEMÂÎ

DeÄ

alıntı