Nota eğitimiyle birllikte sol klarnet dersi veriyorum.