Akadaşlar ben pa800 ün ritimleri pa55 çevidim fakat kitler birbirine uyuşmuyor. Yani demek istiyorum ki pa800ün kitleri hangi dosyada ve hangi programla çeviribilirim!