Yüksek olur bahçelerin kıyısı
Orda biter meyvelerin iyisi (yar yar)
Elimden uçurdum şahin yavrusu
Bilmiyorum hangi dala konacak (yar yar)

Aşağıdan gelen üzüm kağnısı
Şimdi geçti güzellerin benlisi (yar yar)
(Burdan geçti güzellerin benlisi yar yar)
Şimdiki zamanın delikanlısı
Sevmeyince göndermiyor gızları (yar yar)

Kovalama nazlı yarim kaçanı
İndirirler gökyüzünden uçanı (yar yar)
Evvel gönül verip sonra geçeni
Sürün Divan-harbe yüzü kar[a] olsun (yar yar)