Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım

Garip kaldım şimdi gurbet ellerde
Ben gönlümü çalan yardan ayrıldım

Çok ağladım mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım

Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım