Mey, Balaban ve Düdük nedir. Ses sistemi, Farkları, video ve özellikleri

MEY, müzikte nefesli bir Türk halk çalgısına verilen isimdir.
Mey kamışla çalınan bir çalgıdır ve kamış bu çalgıya karakteristik özelliğini verir.
Bir oktav ses sahası olan Mey, oldukça hüzünlü bir ses verir.

MEY VE BALABAN

Müzikte mey kavramını incelemeye kalktığımızda balaban ile ilişkisini ortaya koymak gerekiyor.
Balaban, nefesli bir çalgı olarak Asya'da birçok ülkede sevilerek kullanılmaktadır.
özellikle Azerbaycan gbi bazı ülkelerde balaban ismi ile anılmaktadır..
Türkiye'de ise mey ismini almıştır.
Kimine göre mey; yumuşak anl***** gelmekte ve sesinin yumuşaklığı nedeniyle bu ismi almaktadır.
Kimine göre muhabbet anlamındadır. Muhabbet anında kullanılır olması ve insana hoşluk duygusu vermesi, içkinin verdiği hoşlukla özdeşleşmiş ve mey ismi bu nedenle çalgıya verilmiştir. Ney'den ayırmak için ''mey'' isminin verildiğini de söyleyen olmuştur.


MEY VE BALABAN ve DUDUK farkları nelerdir,

''Mey'in ve Azerbaycan'da kendisine çok benzeyen kamış borulu (balaban), Sovyet Ermenistan (duduk), Gürcistan (duduki), Dağıstan (balaban)'
Litarütürlerde, mey- balaban ve duduk ayrımı olmamakla beraber, aynı kökenden gelen bu enstrumanlar , ülke ve yapan ustalara göre değişiklikler gösterirler.
Araştırmalarıma göre,
Bir genelleme yaparsak alet üzerindeki ses delikleri çapı duduk’te en fazladır.
En küçük delik mey’dedir. Bunların arasında kalan da balabandır.

Aleti çaplarına gelince en kalın yani en çapı büyük olan düdüktür.
En ince olan meydir. Orta çapta olanda balabandır

bu üç alete sahip olan , bu konuda teorik ve pratik bilgisi olan bir hocayı bulmak çok uzun bir zaman aldı.
güneş bu aletleri inceleyip , ders alma imkanına sonunda kavuşabildi. ve en çok balaban sevdi.

Nay'ın anlamı da kamıştır .Büyük bir olasılıkla, mey kelimesi dilimize nay 'dan incelerek giren ney'den ayrılması için girmiş bir kelimedir. Çünkü ney, Klasik Türk müziğinde kullanılmakta olan bir çalgıdır. Mey ise halk müziğimizde kullanılmaktadır. Belki de vurgulanmak istenen bu ayrım idi. Örneğin mey halen Ermenistan'da nay ismi ile de kullanılmaktadır
Mey, Asya'da yaygınlık kazanmış, köklü, fazla değişime uğramamış çok eski bir çalgıdır. Benzerleri halen Türkiye dışında Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan, Ermenistan, İran, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde çeşitli isimlerde kullanılmak tadır.

MEY VE BALABAN ve DUDUK!un Ses Sistemileri

Mey, balaban ve duduk; bir oktav ses sahası olan çalgıdır. Yapısında, yedeni de bulunan rast makamı dizisi mevcuttur.

Diatonik bir çalgıdır. Kromatik ses elde edebilmek için deliklerin yarım açılması ve dudakların yardımı gerekir. İcracı parmakları yarım açıp kapama dışında dudaklarını sıkarak veya gevşeterek kromatik sesin alınmasına yardımcı olur.

Ses sınırının dar olması nedeniyle mey'de transpoze olanağı sınırlıdır. Belirlenen her bir tam ton için ayrı bir mey kullanmak gerekmektedir. Yarım tonluk farklılıklar kamış değişimi veya kamışa eklenen ve boğaz ismi verilen parça yardımıyla olur. Fakat aynı gövde üzerine kamış yardımıyla bir tonluk farklılık yapılmaya kalkıldığında seslerde bozulma olmaktadır.

Meyler, Ana, Orta ve Cura olmak üzere üç ayrı yapısal özellikte sınıflandırılmıştır.

Esas itibariyle mey notaları yazılırken fa anahtarı kullanılmalıdır. Halk Müziğimizin pes sesli bu çalgısında, Türk Müziği notalama sisteminden kaynaklanan (doğruluğu tartışılabilir) zorunluluklardan dolayı sol anahtarı kullanılmaktadır.


1-DUDUK - Düdük Ermeni çalgısı enstrumanı ile SARI GELİN DÜDÜK MEY güneş yakartepe

Düdük Ermeni çalgısı enstrumanı ile SARI GELİN DÜDÜK MEY güneş yakartepe|Video - Güneş Yakartepe

Dailymotion - Düdük Ermeni çalgısı enstrumanı ile SARI GELİN DÜDÜK MEY - Müzik Kanalı

[DAILYMOTION]http://www.dailymotion.com/video/xabauo_duduk-ermeni-calgysy-enstrumany-ile_music[/DAILYMOTION]


2- BALABAN -Balaban ile Ağrı Dağın Eteğinde-Cano-Türküsü

Ağrı Dağın Eteğinde-Cano-Türküsü Balaban Kaval Murat Polat|Video - Güneş Yakartepe

Dailymotion - Ağrı Dağın Eteğinde-Cano-Türküsü Balaban Kaval Murat Polat - Müzik Kanalı

[DAILYMOTION]Dailymotion - Ağrı Dağın Eteğinde-Cano-Türküsü Balaban Kaval Murat Polat - Müzik Kanalı[/DAILYMOTION]

3- MEY - Mey ve Dilsiz Kaval ile "Ela Gözlüm Ben Bu Elden gİdersem"

http://video.yakartepe.net/29-mey/mey-dilsiz-kaval-ie-ela-gozlum-ben-bu-elden-gidersem-gunes-yakartepe.html

Dailymotion - Mey-Dilsiz Kaval ie ELA GÖZLÜM Ben Bu Elden Gidersem - Müzik Kanalı

[DAILYMOTION]http://www.dailymotion.com/video/xabddo_meydilsiz-kaval-ie-ela-gozlum-ben-b_music[/DAILYMOTION]