Zeybek misin Zeybek donu geyecek
Katil misin tatlı cana kıyacak
Cahil misin el sözüne uyacak

Cıgarası elinde
Kuburları belinde
Çankırı'nın içinde
Ben bir yare vuruldum

Meşelidir karlı dağlar meşeli
Üç gün oldu yardan ayrı düşeli
Ak gerdanda çifte benler döşeli

Cıgarası elinde
Kuburları belinde
Çankırı'nın içinde
Ben bir yare vuruldum

Kar mı yağmış Kütahya'nın dağına
Ateş düşmüş şalvarının bağına

Cıgarası elinde
Kuburları belinde
Çankırı'nın içinde
Ben bir yare vuruldum

Silindi mi maşrapamın kalayı
Bozuldu mu Zeybeklerin alayı
Şu güzeli kandırmanın kolayı

Cıgarası elinde
Kuburları belinde
Çankırı'nın içinde
Ben bir yare vuruldum