Mevlâ'm Çün Yarattı Ahmed'i Nurdan
İnsan Olan Gelir Nura Çevrilir
Böyle Kurulmuştur Bu Çarh-ı Devran
Mansur Olan Gelir Dâra Çevrilir

Coşkun Sular Dâim Engine Akar
Pervaneler Özün Odlara Yakar
Serçe Kanda Olsa Aslına Çeker
Bülbül Olan Gelir Güle Çevrilir

Gümanlı Gönülde Nur Mu Eğlenir
Cennet Haricinde Hur Mu Eğlenir
Arisiz Kovanda Bal Mi Eğlenir
Ari Olan Gelir Bala Çevrilir

Bir Sürçmekle At Ayağı Kesilmez
Bir Suç İle ÂDemoğlu Asılmaz
Bu Yolu Erenler Kurdu Basılmaz
Yol Ehli Kandaysa Yola Çevrilir

Pîr Sultan Abdalım Yatır Hastadır
Elinde Gülleri Deste Destedir
ÂDemoğlu Bir Acayip Nesnedir
Muhabbetle Tatlı Dile Çevrilir.