kimse bana yaran olmaz yara olmaz
mertlik hirkasini giydim giyeli
dunya bombos olsa bana yer kalmaz
ınsana muhabbet duydum duyali

ımamim hukumdar benligim esir
ehli beyt'i sevdim dediler kusur
kimi korkak dedi kimide cesur
kurt ile kuzuyu yaydim yayali

ardimdan vuranlar yuzume guler
kestigi az gibi parcalar boler
herkes kilicimi boynumda biler
basimi meydana koydum koyali

bu kızılbaş ölmuş yunmaz diyorlar
kestigi haramdir yenmez diyorlar
cami'ye mescit'e konmaz diyorlar
ımam şah hüseyn'e uydum uyali

coğu benden kagit hutcek ariyor
hal bilmeyen dip dedemi soruyor
dostlar olumume karar veriyor
sefil selimi'yim dedim diyeli.

sefil selimi