Kendi noksanını bilip ârif ol,
Kimsenin ayıbını gözetme gönül.
Yetmişüç millete bir nazarla bak,
Hak sevmiş yaratmış söz etme gönül.

Gönül gönül deli divane gönül

Sakın kalleş olup lakırdı düzme.
Kimsenin âlemde gönlünü üzme.
Düzelmiş bir işi varıp da bozma,
Isınmış dilleri buz etme gönül.

Gönül gönül deli divane gönül

İlhami hâlini düşün bir söyle,
Dünyaya gelmekten maksat ne böyle?
Hakkını alırsan çok şükür eyle.
İhmâle düşüp de az etme gönül.

Gönül gönül deli divane gönül