Yaralý ceylaným senden baþkasýna
Gönül vermem
Elin meslediði gülden ol bu caný
Sana vermem
Yandý yürek yana yana
Savur külün döne döne
Soðumadan elde kýna
Zülfün telin yere sermem

Amman yare, amman yare
Hey pir ver bu derde çare

Bir ok düþtü yaralandým
Dost elinden parelendim
Dar günümde karalandým
Dil lal olur seni yermem