Kemanda Nota Nasıl Basılır?

-keman_nota_yerleri.png

Kemanda Teller ve Parmakların Pozisyonu


Keman dört telden oluşur. Mi, la, re, sol (aşağıdan yukarıya).

Mi tellinde birinci parmak fa, ikinci parmak sol, üçüncü parmak la'dır.
La telinde birinci parmak si, ikinci parmak do, üçüncü parmak re'dir.
Re telinde birinci parmak kalın mi,ikinci parmak kalın fa, üçüncü parmak sol notasıdır
Sol telinde birinci parmkı kalın la, ikinci parmak kalın si, üçüncü parmak kalın do'dur.

İlk aşamada düzgün ses çıkartmak zordur. Deneyip yanılma yoluyla doğruya ulaşana kadar çalışmak gerekir.

Yayı çektiğimizde çıkan ses kulağa kötü geliyorsa, mutlaka bir hata yapmışızdır. Ya telin yanlış yerine sürtmekten, ya fazla baskı yapmaktan ya da klavye üzerindeki parmağımızın bastığı yerin yanlış olmasından kaynaklanabilir bu durum.

Yeni başlanıldığında teller üzerinde tek tek çalışma yapılır. Her tel üzerinde parmakların Nasıl dizilmesi gerektiği, hangi notaya hangi parmakla basıldığı öğrenilir.
Başlangıçta bir tel ile çalışırken diğer telleri çıkartmak tercih edilebilir.

Zamanla müzik kulağınız gelişecek ve hataları duyma konusunda hassaslaşacaktır. Bu durum çalış tekniğinizi geliştirmede size büyük fayda sağlar.

Keman, çalınması güç bir enstrümandır. İyi bir şekilde çalabilmek için her gün düzenli olarak sabır ve titizlikle çalışılması gerekir.

Keman küçük yaşta başlanılması gereken bir enstrümandır. Daha ileri yaşlarda kemanın öğrenilemeyeceğine dair bir kural olmadığı gibi sıkı ve düzenli çalışmayla iyi çalmayı başarmak mümkündür. Her gün çalmaya zaman ayırmalı, uzun süre ara vermemelisiniz.

Kemanı tek başına öğrenmek zor ve uzun olsa da çeşitli kaynaklarda ve internette bu konuda pek çok bilgiye ulaşmak mümkündür. keman çalmayı öğrenirken, nota bilgisini de paralel olarak ilerletmek gereklidir.,

Ömer Can'ın Keman Metodu 1 ve 2 kitaplarından faydalanılabilir