Ağacın dalına konmuş yanyana
Sevgiyle yaslanmış durur kumrular
Özünü özüne katmış can cana
Birbirine buse verir kumrular

Sımsıkı sarılmış eşi eşine
Tünemiş bir dala garip başına
Yanağı yanağına döşü döşüne
Kanadın eşine vurur kumrular

Bir sessizlik hüzün çökmüş üstüne
Erkek baba güven vermiş dostuna
Ne güzel yatmışlar dalın üstüne
Dünyayı tozpembe görür kumrular

Sizin evden seyredelim onları
Hatırıma geldi acı bağları
Bizlerde yaşadık aynı çağları
İnşallah murada erer kumrular

Bahar havasına neşe katmışlar
Sevgiyi beraber alıp tatmışlar
Onlar birbirine gönül etmişler
Kereme muhabbet verir kumrular